3098004
Tijanin zakon i uvođenje doživotne robije: Može li težak slučaj da napravi dobar zakon

Tijanin zakon i uvođenje doživotne robije: Može li težak slučaj da napravi dobar zakon

Pored pitanja humanosti i poštovanja međunarodnih konvencija, najava izmena Krivičnog zakona otvorila je i brojna druga pitanja - opremljenosti i kvaliteta tretmana u zatvorima.
15.05.2019 19:52:58
0